E-learningskursus

GCP-enhedens E-learningskursus er en generel introduktion til Good Clinical Practice, suppleret med eksempler og historier fra dagligdagen, så det er muligt at relatere gennemgangen af standarden til praksis. Kurset er målrettet sub-investigatorer, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, der arbejder med kliniske forsøg. Sponsor-investigatorer og hovedinvestigatorer bør supplere med et uddybende tilstedeværelseskursus (se Kurser).

Kurset kan gennemføres på 1 time og afsluttes med et kursusbevis.

Hent kurset her.

Husk at tilslutte computerens højtalere og tillad pop-up vinduer. 

Certificering af E-learningskursus:

GCP-enhedens E-learningskursus er nu at finde på TransCelerates liste over GCP-kurser, der lever op til TransCelerates kriterier for GCP-træning. TransCelerate er en non-profit organisation, der arbejder på at fremme og simplificere kliniske forsøg og udvikling af lægemidler. Organisationen har en liste over GCP-kurser i hele verden, der lever op til organisationens krav til GCP-træning.

Den 15.6.2017 ændrede Transcelerate, som følge af den nye ICH GCP-guideline ICH E6 R2, minimumskriterierne for at et kursus kan blive godkendt og komme på deres liste over GCP-kurser.

Listen med minimumskriterierne har nu version 2.0 (før 1.1). I GCP-enheden er det vurderet at vores e-learningskursus, version 3.1, lever op til de nye minimumskriterier og dette er meddelt til TransCelerate.

Dette fremgår nu af Transcelerates hjemmeside.