Afslutning af forsøget

Afslutning af forsøget defineres almindeligvis som sidste patients sidste besøg, hvis ikke andet er defineret i protokollen.