Afsluttende monitorering

Når forsøget er afsluttet kan det afsluttende monitoreringsbesøg finde sted. Hos sponsor kan dette besøg tidligst finde sted, når der er givet besked til myndighederne om at forsøget er afsluttet.

Ved det afsluttende monitoreringsbesøg gennemgåes alle forsøgsdokumenter og det sikres at det er klar til arkivering.

GCP-enhedernes vejledning vedrørende afslutning af lægemiddelforsøg.