Besked til forsøgspersoner

Forsøgspersonerne skal informeres om, hvor og hvordan de har mulighed for at få oplysninger om forsøgets resultater, såvel de negative som positive. Der kan fx henvises til telefonnummer eller hjemmeside.

Det kan være hensigtsmæssigt, at gøre klart for deltageren, at der ved forsøgets afslutning menes, at alle forsøgspersoner skal være afsluttede, da der herved undgås misforståelser om, at man kan få informationen så snart man selv er færdig i forsøget.