Case Report Form (CRF)

Ved afslutning af forsøget skal der være fulgt op på alle tidligere bemærkede udeståender på data i CRF´erne.

Der skal foreligge en CRF for alle forsøgspersoner. Alle CRF'er skal være signeret af investigator. Alternativt skal der foreligge et dokument hvor investigator signerer for at samtlige data i CRF'erne er korrekte og komplette. 

Såfremt de originale CRF er sendt til sponsor, skal der foreligge kopier af CRF'er hos investigator.