Journalføring af forsøgsbehandling

Patientjournaler skal være tilføjet relevant information omkring forsøgspersonens behandling, såfremt der har været tale om et blindet forsøg. Det skal fremgå af journalen at forsøgspersonen har afsluttet forsøget.