Før godkendelsen af forsøget

I denne fase planlægges forsøget, og her er beskrevet, hvilke GCP og lovkrav, der er til de forskellige dokumenter, der skal udarbejdes.

Under menupunkterne i venstre side er det muligt at læse mere og få links til relevant lovgivning og andre regler, samt at hente hjælp til udarbejdelse af de forskellige dokumenter.

Du kan også hente hjælp i Indenrigs-og Sundhedsministeriets vejledning "Kom godt i gang med klinisk forskning".

 

Kontakt til GCP-enhederne

GCP-enhederne vil gerne involveres i forsøget så tidligt som muligt, gerne allerede når protokollen er under udarbejdelse.

Efter henvendelse til en af GCP-enhederne vil der blive tilknyttet en GCP-koordinator/monitor, som vil være ansvarlig for vejledning og monitorering.

I samarbejde med forskeren udarbejdes en samarbejdskontrakt og en monitoreringsplan.

Der udarbejdes et forslag til en fast pris for monitorering af forsøget.

Kontakt til GCP-enhederne