Forsikringer

Erstatning for skader i kliniske forsøg:

Det skal sikres, at der er en forsikring og erstatningsordning for forsøgspersonerne.

Alle områder i det danske sundhedsvæsen og alle autoriserede sundhedspersoner er omfattet af en offentligt finansieret erstatningsordning.

Ordningen dækker, hvis patienten kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner.

Med patienter sidestilles personer, der deltager i sundhedsvidenskabelige forsøg.

Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Vær opmærksom på at der gælder andre regler for forsikring af forsøgspersoner i udlandet.

Det er investigators pligt at informere forsøgspersonen om hvilke erstatnings- og klagemuligheder der er, hvis der opstår en lægemiddelskade hos en forsøgsperson.

Et samlet overblik over klage- og erstatningsordningerne findes i en pjece udarbejdet af LIF (Lægemiddelindustriforeningen).

Rejseforsikringer:

Hvis forsøgspersonen under eller kort tid efter forsøget skal rejse til udlandet har investigator pligt til at informere forsøgspersonen om hvordan denne er dækket under rejsen.

Man skal være opmærksom på, om der er brug for et forhåndstilsagn, hvis der er sket medicinændringer indenfor de sidste 2 – 6 måneder hvis forsøgspersonen skal rejse ud af landet.

OBS: Deltagelse i et klinisk lægemiddelforsøg sidestilles med medicinændringer.