Forsøgsdokumenter

Protokol, deltagerinformation og informeret samtykke er nogle af de essentielle dokumenter, der er i et klinisk forsøg.