Trial Master File (TMF)

Trial Master File er betegnelsen for den samling af forsøgsdokumenter, som GCP kræver at der skal være til stede før, under og efter forsøget.

Formålet med samlingen af de essentielle dokumenter er bl.a. efterfølgende at kunne evaluere et klinisk forsøgs gennemførelse og kvaliteten af data og således evaluere kompliance med GCP-guideline og gældende lovgivning. 

GCP-enhederne har udarbejdet vejledninger og forslag til skabeloner. Det er vigtigt at bemærke at skabelonerne sædvanligvis ikke kan benyttes i den form de ligger her, men skal tilrettes det enkelte forsøg.