Under forsøget

Under forsøget er GCP-enhederne behjælpelige med opfyldelse af kravet omkring monitorering af forsøget. Desuden vejleder GCP-enhederne i udarbejdelse af eventuelle ændringer eller tillæg til fx protokol, deltagerinformation eller lign., vedligeholdelse af forsøgets Trial Master File, indsamling af data, registrering og rapportering af hændelser og bivirkninger mv.