Forsøgsmedicin

Under forsøget skal regnskabet med forsøgsmedicinen opdateres, så man hele tiden ved hvor meget der er udleveret og til hvem, samt hvor meget der er tilbage.

Det skal sikres at forsøgsmedicinen opbevares korrekt, og at eventuelle temperaturlogs bliver ført og kontrolleret.

Der skal foreligge dokumentation for eventuel destruktion eller returnering af forsøgsmedicinen, for såvel ubrugt som tilbageleveret forsøgsmedicin.

Eventuelle randomiseringskoder opbevares, så alene relevante personer har adgang hertil.

Se relevante vejledninger og skabeloner under Trial Master File (TMF).