Journalføring af forsøgsbehandling

Der er journalføringspligt for alle patienter, også de patienter, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg.

Det skal som udgangspunkt fremgå:

  • hvilken information, der er givet til patienten, og hvad patienten på denne baggrund har tilkendegivet
  • hvilke forsøgslægemidler der er en del af patientbehandlingen
  • bivirkninger, ordinationer, undersøgelser, patientkontakter osv. såfremt det er relevant
  • Ved kliniske forsøg med medicinsk udstyr skal implantation af medicinsk udstyr (implantater) entydigt kunne identificeres i journalen