Nyheder

Opdateret vejlening om indrapportering af resultater i EudraCT Results

11.07.2019

GCP-enhedernes vejledning er opdateret med bl.a. oplysninger om hvilke forsøg, der skal indtastes, hvad man gør med forsøg der er afsluttes før tid og evt. uden inklusion af deltagere og om udskydelse af rapporten. Se...


GCP-enheden i Odense søger ny medarbejder

07.06.2019

GCP-enheden i Region Syddanmark opnormerer og søger derfor en ny medarbejder. Se stillingsopslag


Årsrapport fra GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

25.03.2019

GCP-enheden fik i 2018 42 nye lægemiddelforsøg og et nyt forsøg med medicinsk udstyr, hvilket var rekordtilgang. Halvdelen af de nye forsøg udgår fra Region Syddanmark. I samme periode blev kun 22 forsøg afsluttet. GCP-enheden...


Patientvejledninger fra NVK er opdaterede pr. 11. marts 2019

19.03.2019

"Før du beslutter dig" og "Dine rettigheder som forsøgsperson" er atter opdaterede pr. 11. marts 2019.  Pjecerne er reviderede for at sikre, at deltagere, forskere og sponsorer er opmærksomme på, at den...


Nye versioner af patientvejledninger

21.11.2018

"Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt" og "Før du beslutter dig" er opdaterede på baggrund af dataforordningen.  De nye versioner skal anvendes ved inklusion af nye...


Fase I kliniske forsøg og ikke-kommercielle kliniske forsøg fritages nu for gebyrer

01.08.2018

Der opkræves ikke længere gebyr for fase 1 kliniske forsøg og ikke-kommercielle kliniske forsøg med lægemidler. Det sker som led i vækstplanen for life science og i forbindelse med finansloven 2018. De nye regler trådte i kraft...


Nyt fra NVK: Revision af forskertjekliste

17.05.2018

Komitésystemets forskervejledninger er blevet revideret, har fået et nyt layout og skiftet navn til ”Forskertjeklisterne”. De indholdsmæssige ændringer er følgende:   Ny komplet tjekliste i lægemiddelforsøg: Nye pkt. 1-6...


Displaying results 1 to 7 out of 8
<< First < Previous 1-7 8-8 Next > Last >>