København den 22. august 2019

Kursus i Good Clinical Practice (GCP)


Kurset henvender sig til sundhedspersonale, som beskæftiger sig med kliniske lægemiddelforsøg, hvad enten det er igangsat af en læge eller af et medicinalfirma. 

Se kursusbeskrivelse her

Tilmelding via Kursusportalen:

Ansat i Regionerne tilmeld her

Ansatte udenfor Regionerne tilmelding via Kursusportalen.regionh.dk 

Henvendelse vedrørende kurset til Jeanette Blom