Afprøvningsplanen (protokollen)

Krav til indhold af afprøvningsplanen for medicinsk udstyr findes som bilag 1 i ”Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr på mennesker” 

Se link til BEK til højre.