CE-mærkning

En CE-mærkning er dokumentation for, at det medicinske udstyr opfylder den gældende EU-lovgivning.

Medicinsk udstyr må kun markedsføres, når det er blevet CE-mærket. For at kunne CE-mærke medicinsk udstyr skal fabrikanten dokumentere produktets kvalitet, sikkerhed og ydeevne.

Se mere om CE-mærkning til højre.