Hvad er medicinsk udstyr?

Ethvert instrument, apparat, udstyr, software, materiale eller anden genstand anvendt alene eller i kombination, herunder software, som af fabrikanten er beregnet til specifik anvendelse til diagnostiske eller terapeutiske formål, og som hører med til korrekt brug heraf, og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på: 

  • diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme
  • diagnosticering, overvågning, behandling, lindring af eller kompensation for skader eller handicap
  • undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces
  • svangerskabsforebyggelse