Monitorering

Når et forsøg er anmeldelsespligtigt til LMST, betyder det også at forsøget skal leve op til ISO 14-155 standarden (eller ICH-GCP) dvs. at forsøget skal monitoreres. 

Se under ”Kontakt” for henvendelse til GCP-enheden vedrørende monitorering af et forsøg.

GCP-enhedens prispolitik for monitorering af forsøg med medicinsk udstyr er den samme, som er gældende for lægemiddelforsøg. Se her