Årsrapport fra GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

25.03.2019

GCP-enheden fik i 2018 42 nye lægemiddelforsøg og et nyt forsøg med medicinsk udstyr, hvilket var rekordtilgang. Halvdelen af de nye forsøg udgår fra Region Syddanmark. I samme periode blev kun 22 forsøg afsluttet.

GCP-enheden har trods stor travlhed formået at bibeholde et højt serviceniveau for forskerne, men har måtte sætte visse udviklingsopgaver på standby.

Årsrapporten vil være at finde på GCP-enhedens hjemmeside under ”Mere information”.

Har du spørgsmål til årsrapporten, er du velkommen til at kontakte GCP-enhedens funktionsleder Charlotte Calov.