Gebyrstigninger hos Lægemiddelstyrelsen for kliniske forsøg

15.06.2017

Den 1. juli 2017 træder en ny bekendtgørelse om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler i kraft.


Der er tale om betydelige prisstigninger for anmeldelse, og der indføres et årligt kontrolgebyr.

  • Gebyret for ansøgning om godkendelse af langt de fleste investigator initierede forsøg udgør 22.812 kr.
  • Gebyret for ændring af et klinisk forsøg udgør 4.724 kr.
  • Der skal betales et årligt gebyr på 12.732 kr. for løbende overvågning og kontrol af forsøget

Bekendtgørelsen gælder ikke for kliniske forsøg anmeldt til Lægemiddelstyrelsen inden 1. juli 2017.

 Læs hele bekendtgørelsen her 

·