Høring om lovforslag om ændringer af gebyrstigninger for kliniske forsøg

17.01.2018

Det er nu muligt at afgive høringssvar til et lovforslag om ændringer af de gebyrstigninger til Lægemiddelstyrelsen, der kom for kliniske forsøg den 1. juli 2017.
 

Link til Høringsportalen (Høringsfrist er den 12. februar 2018)

Lovforslaget vil bl.a. gøre det muligt at fritage ikke-kommercielle sponsorer for et anmeldelsesgebyr. De øvrige gebyrer ved ansøgninger om ændringer i forsøg og et årsbegyr opretholdes. Når den nye forordning om kliniske forsøg træder i kraft, hvilket forventes at blive tilfældet sidst i 2019, vil gebyrreglerne igen blive ændret.