Opdateret vejlening om indrapportering af resultater i EudraCT Results

11.07.2019

GCP-enhedernes vejledning er opdateret med bl.a. oplysninger om hvilke forsøg, der skal indtastes, hvad man gør med forsøg der er afsluttes før tid og evt. uden inklusion af deltagere og om udskydelse af rapporten.

Se vejledningen her.