Patientvejledninger fra NVK er opdaterede pr. 11. marts 2019

19.03.2019

"Før du beslutter dig" og "Dine rettigheder som forsøgsperson" er atter opdaterede pr. 11. marts 2019. 

Pjecerne er reviderede for at sikre, at deltagere, forskere og sponsorer er opmærksomme på, at den dataansvarlige skal vejlede deltageren om rettighederne efter databeskyttelsesreglerne.

Find pjecerne her