Hvad er monitorering?

Monitorering er en overvågning af det kliniske forsøg og en sikring af, at forsøget udføres, registreres og rapporteres i overensstemmelse med protokollen, nedskrevne procedurer (SOP’s), GCP og dansk lovgivning.

Det er sponsors ansvar at forsøget bliver monitoreret, men opgaven kan uddelegeres til en monitoreringsenhed, fx GCP-enhederne.