Hvem kan benytte GCP-enhederne?

GCP-enhederne tilbyder at stå for monitoreringen af kliniske lægemiddelforsøg, som er ledet og igangsat af non-kommercielle eller offentlige forskere tilknyttet universitets- og regionshospitaler i Danmark. 

Tilbuddet gælder alle offentlige forsøg, der er anmeldelsespligtige til Lægemiddelstyrelsen og som dermed har pligt til at følge GCP. Tilbuddet gælder endvidere forsøg med medicinsk udstyr, der er anmeldelsespligtige til Lægemiddelstyrelsen. 

GCP-enhederne kan også mod betaling yde assistance ved øvrige kliniske lægemiddelforsøg initieret af forskere fra andre hospitaler, uddannelsessteder eller medicinalvirksomheder.