Nordisk samarbejde

En del offentlige lægemiddelforsøg udføres på centre i to eller flere nordiske lande. GCP-enheden har derfor etableret kontakt til monitorer i både Sverige, Norge og Finland, som ligeledes tilbyder monitorering af offentlige forsøg. Vi henviser gerne til dem, såfremt danske forskere har brug for at få monitoreret forsøg i disse lande.

I nogle tilfælde, hvor forskerne ønsker, at monitoreringen skal koordineres på tværs af de nordiske centre, har vi tilbudt at stå for dette. Det betyder, at vi udarbejder fælles monitoreringsplan og udfører en samlet overvågning af alle centrene, således af monitoreringen er med til at sikre en ens standard for data indsamlet i de deltagende lande.

Dette arbejde på tværs af landegrænserne er vigtigt for os. Hvis du som forsker skulle få brug for dette, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om det nordiske samarbejde i den øverste fane Nordic Monitoring.

  

 

Links